Sponsors van Troje

Verbinding van logo en bedrijfsnaam aan Troje

De sponsors van Troje

Adverteerders en sponsors hebben bij Troje de keuze uit een breed spectrum aan communicatieve mogelijkheden, waaruit naar wens het meest ideale pakket kan worden samengesteld.

De huidige sponsors van Troje zijn nog niet allemáál bekend. We zitten nog met enkele partijen aan tafel. In ieder geval zijn we trots op onze hoofdsponsor Vulcaan!

Ondernemersvereniging Holy

Deze nieuwe ondernemersvereniging is officieel een gebiedgebonden organisatie (GGO) en werkt samen met het Ondernemersfonds Vlaardingen (www.ofvld.nl).

Het doel van deze ondernemersvereniging is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de in de Holy gevestigde ondernemingen. Tevens sponsort de ondernemersvereniging Holy diverse activiteiten waar de bewoners van de wijk Holy aan kunnen deelnemen. De Vlaardingse Viking is daar één van.

Heeft u nog evenementen die u graag onder de aandacht wil brengen? Mail ons op info@ondernemersvlaardingenholy.nl, t.a.v. Cor Huis in´t Veld.