Doel en missie

Een doel van Troje is sowieso het spelen en doen spelen van kubb.

Doelen en missie van Troje

Een doel van Troje is sowieso het spelen en doen spelen van kubb. We proberen invulling te geven aan onze sociaal-maatschappelijke functie door het bevorderen van sociale integratie voor jong en oud en het stimuleren van goede omgangsvormen en waarden en normen als sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid. Kubb leent zich daar uitstekend voor!

Daarnaast richten we ons op de sociale cohesie van de buurt door het stimuleren van participatie en betrokkenheid tijdens de trainingen en toernooien die Troje organiseert.

Belangrijk is ook te vermelden dat Troje geen winstoogmerk heeft en dat wij de nonprofit-ambitie hoog in het vaandel hebben! Ook de inkomsten van de sponsors, subsidiegevers en contributie zullen volledig worden geïnvesteerd in het faciliteren van het spelen en doen spelen van kubb.