Bestuur

De verantwoordelijken binnen Troje

Alles geregeld!

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Keston Pollard
voorzitter@troje.nu / 06 144 34 134
Secretaris:
Martijn Odijk
secretaris@troje.nu / 06 46 1414 95
Penningmeester:
Edwin van Malkenhorst
penningmeester@troje.nu / 06 41 6747 51
Bestuurslid:
Frank Hosman
Kascommissie:
Egbert en Martin

Het promoten van kubb is een van onze doelen. Door samen te werken met andere initiatiefnemers als KubbHW en KC De Lösse Pols hopen we kubb in Nederland bekendheid te geven en zo meer mensen aan het spelen te krijgen.

De toernooiagenda wordt gevuld door Reisbureau Troje, zij zorgt ook voor de inschrijving voor de verschillende toernooien. Het enige dat jij hoeft te doen is je aan te melden via troje.nu/agenda/toernooien.

Makkelijk per mail: hoi@troje.nu