Diverse toernooiregels

Verschillen vaak per land of toernooi

Toernooiregels

Op elk toernooi wordt er rekening gehouden met een bepaald spelverloop; duurt een game bijvoorbeeld niet te lang of hoe wordt er bepaald wie mag beginnen met een spelonderdeel. Om daar gehoor aan te geven zijn er bepaalde toernooiregels in het leven geroepen die ter ondersteuning dienen.

Wat voorbeelden van toernooiregels:

Zwitsers Model of Zwitsers Systeem

Om het tijdschema te bewaken zorgt deze toernooiregel voor het versneld uitspelen van de resterende game. Dit gebeurt door het beurtelings weghalen van de achterste kubb bij elk team. Het voorbeeld gevonden op kubbfederatie.be is het meest duidelijk.

Indien de organisatie overgaat tot het Zwitsers Systeem, dient dit met een duidelijk signaal aangekondigd te worden. De lopende beurt wordt nog uitgespeeld. Vervolgens wordt er opnieuw getost om te bepalen welk team het voordeel krijgt om te starten met het wegnemen van hun om te gooien blokken. Na deze toss gaat het spel gewoon verder zoals het gestopt was voor de toss. Het is steeds de achterste kubb (het verst verwijderd van de middenlijn) die wordt weggenomen.

Voorbeeld:
Team A is nog bezig met de beurt tijdens het signaal voor het Zwitsers Systeem. Team A werpt deze beurt gewoon uit. Na deze beurt wordt er getost tussen Team A en B. Team A wint de toss. 

Het spel wordt verder doorgespeeld dus team B is nu aan beurt om een spelbeurt uit te spelen. Wanneer het terug aan team A is start het Zwitsers Systeem en wordt er dus in het voordeel van Team A een blok weggenomen bij team B. 

Stel dat Team B de toss gewonnen heeft dan zal er in de eerstvolgende beurt van Team B één kubb worden weggenomen bij Team A. Als Team B net een beurt heeft gehad, zal eerst Team A nog een beurt krijgen zonder dat er een blok wordt weggenomen. In geen geval mag Team B twee beurten na elkaar.

  • fase A: In die beurt heeft Team A 2 Kubbs omver geworpen
  • fase B: Team B moet de 2 Kubbs teruggooien in het vak van Team A
  • fase C: Team A zet de 2 Kubbs recht
  • fase D: Team A moet de achterste Kubb in hun veld verwijderen. In dit voorbeeld staan er 4 Kubbs op de achterlijn. Team A mag vrij kiezen welke Kubb verwijderd wordt.

Wanneer na fase C nog maar 1 kubb overblijft, wordt die niet verwijderd! Nu pas gooit Team B zijn 6 stokken. Zo elke beurt opnieuw tot wanneer de koning is gevallen.